Representantforslag om å redusere bruken av palmeolje i Norge

Dokument 8:57 S (2013-2014), Innst. 238 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 238 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å redusere bruken av palmeolje i Norge. Forslag fremmet i innstillingen fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014