Regulering av tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes opplysnings- og utviklingsfond for budsjetterminen 1989

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 35 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1989 Innst. S. nr. 35 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1989