Tilleggsbevilgning til statens andel i nybygg for Medisinsk-Teknisk Forskningssenter i Trondheim

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 48 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1989 Innst. S. nr. 48 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1989