Opprettelse av et Arbeids- og administrasjonsdepartement og et Familie- og forbrukerdepartement. Sammenslåing av Utenriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp. Opprettelse av et Utdannings- og forskningsdepartement og et Kirke- og kulturdepartement

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 8, Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Statsministerens kontor Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke- , kommunal-, sosial- og utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet