Endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1989 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet

St.prp. nr. 37, innst. S. nr. 45 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.1989 Innst. S. nr. 45 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1989