Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1989 til Statens naturskadefond og Statens Landbruksbank

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 51 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1989 Innst. S. nr. 51 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1989