Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 57 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1989 Innst. S. nr. 57 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1989