Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand og Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringen legge fram forskrifter til utlendingsloven til behandling i Stortinget

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 85 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde, Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.01.1990 Innst. S. nr. 85 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1990