Representantforslag om å oppheve kravet om sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring

Dokument 8:84 S (2013-2014), Innst. 136 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Heidi Greni, Jenny Følling, Kjersti Toppe Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 27.01.2015 Innst. 136 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å oppheve kravet til sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter for Senterpartiet. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015