Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen

Dokument 8:83 S (2013-2014), Innst. 63 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe, Olaug V. Bollestad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF), (Sp) Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 63 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at det skal foretas en utredning av taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode. Forslaget ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2014