Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 20. november 2014

Kari Kjønaas Kjos

Ketil Kjenseth

leder

ordfører