Endringer i bevilgningen for visse kapitler under Kirke- og undervisningsdepartementet for budsjett-terminen 1989

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 60 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1989 Innst. S. nr. 60 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1989