Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v. for 1990

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 73 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 14.12.1989 Innst. S. nr. 73 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989