Høve til å omrekna kostprisen ved skattlegging av inntekt i samband med visse avhendingar av fast eigedom og rettar over slik eigedom i 1990

St.prp. nr. 49, innst. S. nr. 75 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1989 Innst. S. nr. 75 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1989