Forslag fra stortingsrepresentant Pål Atle Skjervengen om å be Regjeringen undersøke Oslo kommunes forvaltning og styringssystemer på bakgrunn av påståtte misligheter, i henhold til statens oppgaver etter kommunestyrelovens kapittel 8, om nødvendig ved oppnevning av et eget granskingsutvalg

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 101 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Pål Atle Skjervengen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 21.02.1990 Innst. S. nr. 101 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.03.1990