Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Prop. 128 L (2013-2014), Innst. 30 L (2014-2015), Lovvedtak 2 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 30 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i forbrukermerkeloven. Ved endringen gjennomføres EUs forordning om frivillig miljømerking. Likeså endres gebyrssystemet for merkeordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.11.2014