Representantforslag om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder

Dokument 8:98 S (2013-2014), Innst. 89 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 89 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder. Representantforslaget ble vedtatt vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2014