Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1989

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 77 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1989 Innst. S. nr. 77 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1989