Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1990

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 13. Budsjett-innst. S. II for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1989 Budsjett-innst. S. II (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1989