Norsk sameråds virksomhet i 1988

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 100 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.02.1990 Innst. S. nr. 100 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.03.1990