Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1988 av statens interesser i: Norsk Forsvarsteknologi A/S, A/S Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss A/S, A/S Horten Verft, Norsk Jern Holding A/S, Norsk Koksverk A/S, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, A/S Olivin, Sulitjelma Bergverk A/S, Kings Bay Kull Comp. A/S, A/S Bjørnøen, Den Norske Industribank A/S

Innst. S. nr. 105 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 07.03.1990 Innst. S. nr. 105 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1990