Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1988 av statens interesser i: Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger ( SIFBO) Selskapet for industrivekstanlegg ( SIVA) Den Norske Stats Husbank

Innst. S. nr. 186 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. S. nr. 186 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1990