Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene

Prop. 135 S (2013-2014), Innst. 99 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 99 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til at EUs pasientdirektiv om pasientrettigheter ved helsetjenester over landgrensene skal innlemmes i EØS-avtalen. Vedtaket ble fattet med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014