Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1988 av statens interesser i: Statens Datasentral A/S

Innst. S. nr. 113 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 14.03.1990 Innst. S. nr. 113 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1990