I/S Sira-Kvina Kraftselskap. Finansiering og anskaffelse av ny driftssentral, utvidelse av administrasjonsbygget samt fornyelse av samband. Statens deltagelse

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 87 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 26.01.1990 Innst. S. nr. 87 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 01.02.1990