Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom de nordiske land om bistand i skattesaker undertegnet i København den 7. desember 1989

St.prp. nr. 53, innst. S. nr. 96 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1990 Innst. S. nr. 96 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.03.1990