Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland forsåvidt angår De Nederlandske Antiller til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Willemstad den 13. november 1989

St.prp. nr. 54, innst. S. nr. 95 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1990 Innst. S. nr. 95 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.03.1990