Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å gi arbeidsgiveransvaret for skolesektoren til kommuner og fylkeskommuner

Dokument nr. 8:13, innst. S. nr. 201 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 201 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990