Forslag fra stortingsrepresentant Lisbeth Holand om lov om endring i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

Dokument nr. 8:16, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 75 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 08.06.1990 Innst. O. nr. 76 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1990