Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om stans i seismikkskyting

Dokument nr. 8:18 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen (Foreslås under henvisning til Forretningsordenens § 47 ikke tatt under behandling)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet