Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om oppkjøp av fisk til kystflåten og fiskeforedlingsindustrien

Dokument nr. 8:19, innst. S. nr. 118 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 22.03.1990 Innst. S. nr. 118 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1990