Utbygging og ilandføring av olje og gass fra Bragefeltet m.v.

St.prp. nr. 58, innst. S. nr. 120 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 27.03.1990 Innst. S. nr. 120 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1990