Samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser

St.prp. nr. 42 (1996-97), Innst. S. nr. 229 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.05.1997 Innst. S. nr. 229 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1997