Jordbruksoppgjøret 1990 - Endringer i statsbudsjettet for 1990 og revidert budsjett for Statens Kornforretning m.m.

St.prp. nr. 112, innst. S. nr. 253 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1990 Innst. S. nr. 253 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990