Representantforslag om økt rekruttering av lærere og redusert skolebyråkrati

Dokument 8:9 S (2014-2015), Innst. 160 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 160 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2015