Representantforslag om en bedre skolehelsetjeneste

Dokument 8:11 S (2014-2015), Innst. 157 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Otterstad, Christian Tynning Bjørnø, Freddy de Ruiter, Martin Henriksen, Ruth Grung, Trond Giske, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 157 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fremsatt i et representantforslag fra Arbeiderpartiet om en bedre skolehelsetjeneste. Det ble votert over i alt 13 forslag, som fikk varierende støtte fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015