Lov om opphevelse av foreldede lover

Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 64 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (vedlegg NOU 1990:9 Opphevelse av foreldede lover) ( Lovstrukturutvalgets delutredning I) Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. O. nr. 61 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990