Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting ( forenkling av reglene om dagpenger under arbeidsledighet)

Ot.prp. nr. 53, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 59 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. O. nr. 46 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990