Egenbetaling i helse- og sosialtjenesten

St.meld. nr. 17 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet ( Trukket tilbake ved St.meld. nr. 21, innst. S. 12 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet