Statlige utvalg, styrer og råd m.v. 1. januar -31. desember 1989

St.meld. nr. 7, innst. S. nr. 232 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 232 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990