Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 39 (1996-97), Innst. S. nr. 201 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1997 Innst. S. nr. 201 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1997