Retningslinjer for prismyndighetenes virksomhet i 1990

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 162 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1990 Innst. S. nr. 162 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1990