Organisering av informasjonsteknologi i skole og opplæring. Tillegg til St.meld. nr. 14 for 1989-90 Informasjonsteknologi i skole og opplæring

St.meld. nr. 42, innst. S. nr. 220 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 220 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990