Reorganisering av Tromsø Satellittstasjon

St.prp. nr. 98, innst. S. nr. 216 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 216 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990