Videreutvikling av statens organisasjons- og budsjettsystem

St.prp. nr. 87, innst. S. nr. 243 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Innst. S. nr. 243 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990