Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. ( Energiloven)

Ot.prp. nr. 12 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet ( Trukket tilbake ved Ot.meld. nr.1, innst. O. nr. 4 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet