Forbrukerpolitikken

St.meld. nr. 9 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet ( Trukket tilbake ved St.meld. nr. 18, innst. S, nr. 6 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet