Lov om endringer i finansinstitusjonsloven 1988

lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen og i visse andre lover - Omdannelse av finansinstitusjoner m.v. ( UNI Forsikring) (Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 52 for 1989-90) Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. O. nr. 44 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990