Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1990 og om økning av bevilgning under kap. 674, post 51 for 1990

St.prp. nr. 111, innst. S. nr. 250 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Innst. S. nr. 250 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990