Revidert nasjonalbudsjett 1990

St.meld. nr. 2. Budsjett-innst. S. nr. IV for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Budsjett-innst. S. IV (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1990